Polityka prywatności

Administratorem serwisu internetowego pod domeną Bodyclean.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Get Results Monika Regiec, ul. Arcybiskupa Felińskiego 20A/50, 31-236 Kraków, NIP: 7352743873, REGON: 365759096, zwana dalej jako „Bodyclean”.

Bodyclean stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne oraz procedury, zapobiegając ingerencji osób nieupoważnionych w prywatność użytkowników Serwisu.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszej polityki prywatności.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Bodyclean, jako Administrator Danych Osobowych, przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu, których jest administratorem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pod pojęciem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Bodyclean szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Do danych osobowych, które mogą być przetwarzane, zaliczają się:
– imię
– nazwisko
– adres e-mail
– adres IP
– nr telefonu

Dane te mogą być przetwarzane w następujących celach:
– świadczenie usług, w tym usługi dostępu do szkoleń i newslettera
– wysyłanie informacji handlowych
– segmentacji użytkowników w celu dostarczenia lepiej dopasowanych komunikatów
– wystawiania oraz wysyłania faktur za świadczone usługi

Dane zbierane są poprzez formularze kontaktowe, formularze zapisu na szkolenia oraz newsletter, formularze służące pobrania przygotowanych przez Bodyclean materiałów. Dane zbierane są także po bezpośrednim skontaktowaniu się z Bodyclean, np. za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Czynności te odbywają się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej
wsparcie@bodyclean.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika. Pod wskazanym adresem możliwy jest także bezpośredni kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Bodyclean.

Bodyclean może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu, których jest administratorem, w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Bodyclean albo przetwarzający, z którymi Bodyclean ściśle współpracuje.

Zbierane są wyłącznie tzw. „dane zwykłe”. Regulacje związane z danymi zwykłymi obejmuje artykuł 6 RODO.

Bodyclean zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w której Bodyclean jest zobowiązana do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bądź w ramach świadczonych przez Bodyclean usług. Dodatkowo Bodyclean stosuje zabezpieczenie na swoich stronach internetowych za pomocą certyfikatu SSL, który szyfruje dane podawane przez użytkowników.

Pliki cookies

Bodyclean zbiera informacje o użytkownikach za pomocą tzw. plików cookies, które służą do identyfikacji użytkowników odwiedzających Serwis. Informacje te mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej do tych użytkowników (tzw. remarketing), dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, generowania statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych.

Każdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Zazwyczaj by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.